Konferencereferat 2019 – Rådet for Bedre Hygiejne

Rådet for bedre hygiejne bød d. 7. marts velkommen til en konference med fokus på bedre hygiejne fra politik til praksis. Rådets formand Susanne Knøchel og afdelingschefen Susanne Andersen, for pleje og sundhed i Gentofte kommune, tog hul på dagens program, og bød velkommen til konferencen.

Af Emilie Jensen, Studentermedhjælper for Komiteen for Sundhedsoplysning

Det er nødvendigt, at vi samarbejder, og sætter mere ambitiøse mål for infektionsforebyggelsen

Ved første punkt på dagordnen ”AMR – en fælles indsats”, var det Marie Borg fra
European Public Health Alliance, der præsenterede os for ”National Actions Plans – a way to change the world”. Her påpegede hun, at det er nødvendigt, at alle sætter mere ambitiøse mål for infektionsforebyggelse og opfordrer til at man skal tage ved lære af sine naboer og hinandens succeshistorier.
Ordet gik derefter videre til Projektleder Robert Skov, der kommer fra det International Centre of Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS). ICARS’ fokus er at lave løsninger, således, at implementeringer og udviklingen af AMR interventioner  kan lykkes.

I forlængelse af dette præsenterede Christian Døsing Sørensen fra Komiteen for Sundhedsoplysning, et projekt fra Danmark, som man i Komiteen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen er ved at stable på benene. Projektet bygger på en fælles katalog, der har til formål at samle og beskrive 20 indsatser på konkrete cases, som man hidtil har set virke.  Hensigten med pjecen, der udkommer primo april 2019, er at inspirere andre til, hvordan de kan indrette sig for derved at kunne indgå i forebyggelsen af AMR.

Hygiejneorganisationer skal nedsættes i lokalområderne, og sættes på den politiske dagsorden

Vi bevægede os derefter videre til den lokale hygiejnepolitik, hvor Jan Kobling, Lone Carlsson og Bettina Slott præsenterede os for nogle af problematikker de som
hygiejnesygeplejesker møder.

Dette mundede ud i en fælles enighed om, at infektionshygiejne er en politisk dagorden, der må sættes fokus på. De påpegede dertil, at en af de største udfordringer hidtil er, at man ikke per automatik indtænker hygiejnen i alle nye implementeringer. Der er derfor et stort behov for vejledning, og de mener det er nødvendigt, at der nedsættes hygiejneorganisationer, så fokus således skærpes i alle sektorer.

Rengøring og sikring af god hygiejne er ikke en opgave, hvem som helst kan, eller bør varetage.

Ved næste punkt på dagsorden havde vi bevæget os fra politik til praksis, og ordet var givet videre til nogle af de mennesker, der sikrer kvalitet og standarder i hygiejne og rengøring. Pia Heidi Nielsen startede ud med at påpege vigtigheden i at afbryde smitteveje og derved nedbryde infektioner.  Hun ønskede at sætte fokus på, at rengøringen skal ses som en del af den samlede patientbehandling, og derfor ikke er en opgave, en ukvalificeret bør varetage.

Annette Blok-Olesen, der er kvalitetskonsulent og Britta Hansen, der arbejder for Danish Consulting Service, forklarede derefter, hvordan de har oplevet succes ved at kombinere INSTA800 og NIR for at sikre den bedste kvalitet. Ved at kombinere standarderne i INSTA800 og frekvensen i NIR, mener de, at man kan rette opmærksomheden mod, at kvalitet ikke kun er noget, der bare skal bestås ved kvalitetskontrol, men at det handler om at bestå hver eneste dag.
Temaet blev rundet af med Tine Olander Kastberg, der forklarede, hvordan de hos Ørsted har haft stor succes med implementeringen af Insta800, der har sikret dem, at rengøring sker efter behov og ikke efter protokol.

På årsbasis har danskerne næsten én million sygedage 

Vi gik derefter videre til dagens sidste Tema; Data og forskning. Her hørte vi fra direktøren Stephan Martinussen bag firmaet MedHelp, hvorledes de ved at tage imod sygemeldinger kan biddrage med bedre viden omkring infektionsbilledet og tallene på landets arbejdspladser. Stephan Martinussen fremviste blandt andet, at vi i Danmark har 172.000 sygemeldinger pr. år, hvilket næsten er en million sygedage, og  at 281.000 sygemeldinger heraf er infektionsrelateret fravær. Han koblede derefter sine pointer sammen med dagens hygiejne tema med en præsentation over, hvordan man på arbejdspladser har forsøgt, og er lykkes i, at mindske fraværet ved at øge fokusset på hygiejnen ved toiletbesøg. Dette resulterede  især i et fald i sygemeldinger relateret til forkølelse, opkast og diarre.

Konferencen blev derefter rundet af med Projektsygeplejerske Anita Tracy fra Aalborg Universitetshospital, der rettede fokus mod vigtigheden af god mundhygiejne i plejesektoren. Dette bygger på resultater af, at der er evidens for, at
sandsynligheden for genindlæggelse, er associeret med dårlig mundhygiejne.

Lars Münter, Sekretariatschef for Rådet for Bedre Hygiejne, takkede derefter af for i dag og meddelte, at han håbede på at se alle igen til Desinfektionsdagen d. 25. april eller Skoletoiletdagen 2. maj.