Velkommen

Rådet for Bedre Hygiejne – En indsats for sundhed

Hvorfor hygiejne?

Problemer og udfordringer fra hygiejne er en daglig opgave i næsten alle sektorer og brancher i Danmark. 

Rapporter og undersøgelser viser desværre, at vi ikke bruger al den viden vi har, hvorfor mangelfuld hygiejne anslås at føre til, at mere end 3.000 danskere mister livet hvert år, at forårsage langt over en million sygedage og samlet set koste samfundet mia. af kroner.

Det vil vi gerne ændre på – så vi kan skabe mere sundhed og livskvalitet gennem forebyggelse og god hygiejnisk adfærd.

Vi har derfor siden 2008 stået bag mere end 40 konferencer og seminarer og derigennem skabt en levende platform for videns- og erfaringsudveksling på området. Vi hjælper med adgang til den nyeste viden og er et forum, hvor man kan netværke og diskutere virkemidler, best practice og meget mere.

Størst blandt vores årlige aktiviteter er Hygiejneugen, der hvert år i uge 38 sætter fokus på et hovedemne indenfor hygiejne – se mere på www.hygiejneugen.dk, men også Skoletoiletdagen – se www.skoletoiletdagen.dk er en fast tradition i Rådets arbejde.

Hvem er vi?

Rådet repræsenterer alle sider af området hygiejne – med et fælles ønske en bedre anvendelse af viden og bedre indsamling af viden, når det gælder hygiejne. Rådet har eksisteret siden 2008.

Vores arbejde for at sikre fokus på hygiejne går gennem en række arrangementer, events, undersøgelser samt små og større kampagner, der tilsammen kan skabe en forskel og en bedre hygiejne i Danmark. 

Læs mere her på hjemmesiden eller kontakt os på raad@bedrehygiejne.dk for mere viden.