Aktiviteter

Aktiviteter i Rådets arbejde


Rådet arrangerer konferencer, seminarer, events, kampagner – og arbejder samtidig på en række felter for at fremme projekter, der kan føre til en bedre viden eller adfærd indenfor hygiejne.

Det har tidligere fx været gennem SIB – Sundhed i Børneinstitutioner, der var et flerårigt innovationsprojekt med hygiejne i centrum, og fremadrettet sker dette også i vores arbejde for at fremme en bedre politisk ramme for hygiejne og et stærkere internationalt miljø. Og det sker i 2017-2022 gennem H2020-projektet SafeConsumE, hvor vi arbejder med en række europæiske partnere for at fremme forbrugernes køkkenhygiejne – læs mere her.

Men se også gerne under Mere viden for yderligere henvisninger, tidligere arrangementer, konferencer, seminarer, projekter og meget mere.

Vigtige datoer for 2019

7. marts Konference om forebyggelsespolitik i praksis
25. april Desinfektionsdagen
2. maj Skoletoiletdagen 2018 – se www.skoletoiletdagen.dk
29. maj Rådsmøde
13.-16. juni Folkemødet – debat om fremtidens viden om sundhed
11. september Konference og Generalforsamling 2019
16.-20. september Hygiejneugen 2019 – se www.hygiejneugen.dk
21. november Koordinationsseminar

Generelt i vores arbejde fra år til år
Hygiejneugen
Vi er altid i fuld sving med at arrangere Hygiejneugen – der i 2019 vil fokusere på politik – eller rettere på dét at skabe struktureret indsats for færre infektioner, større sikkerhed og mere sundhed gennem hygiejne.

Det gælder naturligvis mange steder i samfundet – fx i daginstitutioner, skoler, hjemmet, på arbejdspladsen, hospitaler – og også ift både hænder, tænder, tøjvask, køkken, rengøring, pleje design og mere., på uddannelsesinstitutionerne, på skolebænken, på efteruddannelserne og i arbejdsmarkedets krav og ønsker – så vi i løbet af året netop får set på disse muligheder og den helt centrale udfordring; Hvordan sikrer vi bedst, at vi bruger den viden vi har?

Læs i løbet af året mere på www.hygiejneugen.dk.

Skoletoiletdagen – maj måned

Vi sætter fokus på toiletter og hygiejniske forhold på skoler – både af hensyn til trivsel, til læringsmiljøet og til viden- og værdiudviklingen hos den enkelte.

Medlemsspørgsmål og spørgsmål fra borgerne og medier
Løbende besvarelse af henvendelser fra medlemmer og offentligheden, herunder høringssvar og andre kontakter fra danske og udenlandske interessenter.