Kontakt

Hygiejne og Rådet i offentlighedens lys
Rådet for Bedre Hygiejne udtaler sig naturligvis gerne om hygiejne – hvad enten om det er om udfordringerne og betydningen af mangelfuld hygiejne, nytten af en god hygiejnisk adfærd eller generelt om forebyggelse gennem hygiejne. Rådets talsmand er da vores formand, Maria Vedsegaard Veha, der kan kontaktes pr mail mvv@tec.dk.

Rådet svarer naturligvis også gerne på direkte hygiejnefaglige spørgsmål eller hjælper med at finde svar. For dette eller andre mere praktiske spørgsmål kan man kontakte sekretariatet via raad@bedrehygiejne.dk.

Samarbejde?
Ønsker man at samarbejde med Rådet eller involvering i et konkret projekt sker dette formelt ved ansøgning til bestyrelsen, der i første omgang behandler denne på førstkommende bestyrelsemøde. Ansøgningen skal omfatte oplysninger om relevante elementer som målgruppe, timing, finansiering og forventet effekt. Send ansøgningen til Rådets sekretariat eller kontakt sekretariatschef Lars Münter for nærmere vejledning og viden om behandlingsprocessen.

Emnet spænder vidt
Rådet glæder sig dog i forvejen over, at interessen for hygiejne i Danmark er markant og stærkt stigende over de senere år. Vi henviser gerne til artikler, tv-indslag eller andet som kan belyse særlige sider af emnet, men dag til dag er det tydeligt, at hygiejniske problematikker fylder meget for danskernes hverdag og liv.

Så kontakt os gerne, hvis I har brug for mere viden om status og udfordringer for hygiejne og rengøring i forhold til emner som sygefravær, patient- og fødevaresikkerhed, håndhygiejne, folkesundhed, arbejdsmiljø – og meget mere, hvor hygiejne indgår.