Tidligere aktiviteter

En af de fineste opgaver i Rådets arbejde er formidling af viden på tværs af faggrænser. Det gør vi blandt andet ved at hjælpe til at dele viden, skabe inspiration og medvirke til, at nye samarbejder og projekter kan blive etableret.

Til dette har Rådet en tradition for heldagskonferencer og kortere seminarer i løbet af året, samt vores arrangement Skoletoiletdagen, der supplerer vores kampagne Hygiejneugen i uge 38.

Er man mere nysgerrig omkring Rådets opbygning og regler, er man velkommen til at læse Rådets vedtægter.