Tidligere aktiviteter

En af de fineste opgaver i Rådets arbejde er formidling af viden på tværs af faggrænser – at hjælpe til at dele viden, at skabe inspiration og medvirke til at nye samarbejder og projekter kan blive etableret.

Til dette har Rådet en vis tradition for heldags konferencer i februar og september og lidt kortere seminarer i marts/april og i november, samt over senere år vores arrangement Skoletoiletdagen, der supplerer vores kampagne – Hygiejneugen i uge 38.

Dette er dog ikke mere regelfast end at man på listen også kan finde arrangementer afholdt i maj, august eller oktober – det er emnerne, anledningen og mulighederne for en god debat, dialog og vidensspredning, der også indvirker på dette.

Er man mere nysgerrig omkring Rådets opbygning og regler er man velkommen til at læse Rådets vedtægter her.