Antibiotika – en dag for fremtiden – november 2021

En global temadag for antibiotikaresistens

Hvordan kan vi sikre nutidens værktøjer virker i fremtiden? Hvordan kan vi udvikle fremtidens værktøjer, hvis vi ikke har styr på nutidens praksis? Antibiotikaresistens er en de største udfordringer vores samfund og sundhedsvæsen står overfor i de kommende år – hvilket ikke siger så lidt i forhold til, hvad vi har været og er i gang med lige nu…

Pris
Gratis

Målgruppe
Webinaret henvender sig til beslutningstagere og praktikere på området – og derfor til både arbejdsmiljøansvarlige, virksomhedsledere, men også kommunale ledere og forandringsagenter, der gerne vil bruge virksomme værktøjer til sikkerhed og sundhed i hverdagen – og ønsket om, at vores fælles erkendelser og erfaringer om forebyggelse af infektioner kan komme bedst i spil til alles gavn.