Rengøring med evidens – Konference 3. marts 2020

En konference om veje fra viden til virkelighed – og retningslinjer til realitet
Rengøring og desinfektion er afgørende værktøjer i arbejdet for sundhed og forebyggelse i Danmark. Alligevel er praksis ikke så ens som ønsket – og ønsket kan til tider måske være uklart for praktikerne. Men hvad er evidensen, hvad er ambitionen – og hvordan kan vi sammen gøre det til praksis i Danmark?

Rådet for Bedre Hygiejne afholder konference 3. marts 2020 for at sætte fokus på rengøring som infektionshygiejnisk værktøj på tværs af sektorer – og lære af metoder og formidling, som løfter dette.

8.00-9.00Indskrivning
09.00Dagens program
Formand Anders Miki Bojesen, Rådet for Bedre Hygiejne
09.10Velkomst
Lene Annette Norberg, Socialoverlæge, Odense Kommune
09.20Resistens i det lokale landkort - hvad rengører vi for?
Anette Holm, overlæge KMA - Odense Universitetshospital
Præsentation
Tema - Hverdagens udfordringer
09.40Tre praktiske indspark; Hvad sker der, hvorfor og hvor systematisk er det?
Marianne Munk Larsen og Mette Dalsgaard, Nordic S&P Managers, SSI Diagnostica
Bente Leth, rengøringsfaglærer - AMU-Fyn & Frantz Furrer, Direktør - CleanManager
Præsentation - SSI Diagnostica
10.40Pause
Tema - Retningslinjer og evidens for inklusion af nye metoder
11.00 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer - et voksende værktøj
Elsebeth Tvenstrup Jensen, Overlæge - SSI
Præsentation
11.15Veterinær hygiejnevejledning
Johan Mikkelsen, Dyrlæge - Åbyhøj Dyreklinik
Præsentation
Canadiske guidelines
11.30Overholder I NIR? Og beviser det?
Systemingeniør Richard Christensen, Antero
Præsentation
12.00Frokost
Tema - Implementering i praksis
13.00Indblik fra implementeringsprojekt
Hvordan får vi indarbejdet nye metoder i hverdagen?
Maria Signe Nielsen, Teamleder Servicekorpset - Køge Kommune
Pia Heidi Nielsen, Formand for Kost- og Servicesektoren i FOA
Link til læringsmaterialet -
På med handsken
14.00Pause
Tema - Rammer rammerne rigtigt?
14.30Nye udbudsrammer
Nye modeller, nyt arbejde, nye visioner
Dorthe Friis-Vigh, Chef for Indkøb og Betaling - Gentofte Kommune
Jakob Scharff, Branchedirektør - Dansk Industri
Præsentation - DFV
Præsentation - JS
15.30Tak for i dag

Tid
Konferencen starter 9.00 og slutter 15.30.

Sted
Konferencesalen, Phønix
Odense Kommune
Schacksgade 39
5000 Odense Kommune – se mere info her.

Pris
Deltagergebyr 1.495 kr. ekskl. moms
Medlemmer dog kun 995,- ekskl. moms

Målgruppe
Konferencen henvender sig bredt til praktikere og beslutningstagere på området – og derfor til både hygiejne- og rengøringsansvarlige, HR- og uddannelsesansvarlige eller andre med et brændende ønske om, at vores fælles erkendelser og erfaringer om forebyggelse af infektioner kan komme bedst i spil til alles gavn – og gerne vil vide om, hvordan strategi, planlægning og rammer kan fremme dette.