Strategiseminar 2017

Er strategi for hygiejne ren logik?

Som led i Rådets fokus på rammer og indhold for en national strategi for hygiejne afholder Rådet et debat- og workshop-seminar d. 6. april, hvor Rambøll i Ørestaden er vært.

12.30 Registrering
12.45Velkomst og optakt til dagens program
Bjarne Rasmussen, Direktør
Pharma, Industry & Client Consultancy, Rambøll


13.00Korte indlæg

The Future of Self-Care in the EU
Director John Ryan DG Sante (et al) - videoindslagEngaging citizens in Self-Care with professionals across sectors
Jacqueline Bowman, Director, Third-I


One Health - tværgående indsats
Anders Miki Bojesen, Rådet for Bedre Hygiejne, 
 professor UC Care, medlem af Det Nationale Antibiotikaråd
Jacqueline Bowman

Anders Miki Bojesen


14.00Strategi og ledelse bag tildelingen af
 European Hand Hygiene Excellence Award
Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør og 
 Bente Olesen, overlæge og formand for infektionshygiejnekomiteen - Nordsjællands Hospital

Præsentation

14.30Fordeling til sideløbende seminarer
(kaffe og kage i grupperum)


1. Hygiejnisk læring og kultur - hele livet

Anders Miki Bojesen, professor Københavns Universitet
Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge SSI

PDF - SSI
Opsummering 1

2. Nudging og adfærdsregulerende design

Anette Heidi Sebök, arkitekt Rambøll
 Lars Forsberg, direktør IWI

PP - IWI
PP - Rambøll
Opsummering 2
3. Hygiejne, klimaudfordringer og beredskab

Hanne Kjær Jørgensen, seniorkonsulent Teknologisk Institut
Hovedstadens Beredskab
Opsummering 3
4. Aging and Chronic Diseases
Jacqueline Bowman, Director, Third-I
PP - Third-I
Opsummering 4
15.50Opsamling i plenum
16.15Slut

Sted
Rambøll
Hannemanns Allé 53
2300 København S

Deltagergebyr

500 kr. ekskl. moms pr. person – dog gratis for medlemmer af Rådet for Bedre Hygiejne.

Baggrund
Det kan godt være, at det første skridt er det sværeste – men det lader til at hjælpe på motivationen og navigationen, hvis man har en idé om, hvor man skal hen og hvordan det er muligt.

I 2017 lægger Rådet for Bedre Hygiejne derfor vægt på at snakke om strategi. Strategi for hygiejne naturligvis, men altså en strategi for forebyggelse og for vejen til større sundhed. Hygiejne er først og fremmest et værktøj, som både i naturen og kulturen, af mennesket og institutionen bliver brugt til bedre og længere liv.

Vi inviterer derfor til forårsseminar med fokus på strategi – resultatet af dagens diskussioner vil blive brugt til et samlet bud på indholdet af national strategi for hygiejne, der præsenteres på Christiansborg til september.

 Arrangeret i samarbejde med

Ramboll