Hygiejne og kommunal forebyggelse

Gode råd om hygiejne i kommunal forebyggelse

Download som pdf: Hygiejne og kommunal forebyggelse

– råd rettet mod kommuner, der ønsker at øge indsatsen for denne form for direkte forebyggelse

”Forebyggelsespakken om hygiejne” fra Sundhedsstyrelsen er afgørende vigtig i arbejdet for at målrettet indsats på kommunalt plan. Herunder er en række centrale punktur.

 1. Politik
  Sørg for at udarbejde en hygiejnepolitik – det kan omfatte mål for undervisning og instruktion i håndhygiejne eller hygiejne mere generelt, projekter for bedre toilet- og rengøringsforhold på kommunens skoler, indsatser i kommunens daginstitutioner og plejehjem eller lignende.
 1. Hygiejne er hele kommunens ansvar
  Sørg for at udpege en hygiejneansvarlig. Dette kan fx være en kommunallæge, en hygiejnesygeplejerske eller en sundhedsplejerske med spidskompetencer inden for hygiejne. En ansvarlig ankerperson sikrer fremdrift og holder fokus på vedtagne mål.Hygiejne kan tænkes ind i mange af kommunens opgaver. Sammensæt derfor en tværfaglig arbejdsgruppe, hvor alle forvaltningsområder er repræsenteret. Gruppens opgave kan være at komme med input og ideer til projekter og særlige indsatsområder til en handleplan så hygiejnepolitikkens overordnede mål efterleves.
 1. Aftaler
  Sæt emnet tydeligt på dagsordenen i den kommunale sundhedsaftale med regionen.
 1. Målsætninger
  Skab målsætninger – og etabler målingerne, der skal dokumentere effekten (fx for sygefravær blandt børn i dagtilbud, skoler eller mere bredt for de kommunalt ansatte).
 1. Synlighed
  Skab rammer og synlighed – både for kommunale institutioner og arbejdspladser, men også for ”oplandet” – med et par gode råd og henvisninger for virksomheder i kommunen, der ønsker at gøre mere for denne del af sygefraværet.
 1. Netværk
  Både internt i kommunen og mellem andre kommuner i området er tværgående netværk uhyre gavnlige for udveksling af viden og erfaringer – og gerne også for samarbejde om konkrete projekter.

 

Udarbejdet af en arbejdsgruppe i Rådet for Bedre Hygiejne
Senest revideret 20/01/16