Konference og GF 2016

Kan du din hygiejne?

9.00-9.30 IndskrivningDeltagerliste
9.30En sund borger i en sund by - hvordan?
Kenneth Muhs, Borgmester (V), Nyborg Kommune
9.40Velkomst og introduktion
Formand Susanne Knøchel, Institut for Fødevarevidenskab
Hovedtaler; Hygiejne - design for udvikling af vores skoler, samfund og sundhed
9.45Designing education for health
Sune Stassen, Rock City Foundation (South Africa)
10.30Pause
Skolelivet - en læring for sundhedens skyld
11.00Et børneliv i tryghed og trivsel
Ida Storm, projektleder, Center for Børneliv
Præsentation
11.20Fra sund trivsel til sund adfærd

Poul Lundgaard Bak, Overlæge - sundhedsfaglig projektleder, Skolesundhed.dk
Aflyst grundet sygdom
11.40Sund forebyggelse begynder i hænderne
Hanne Castenschiold, Chefkonsulent, Landbrug&Fødevarer
Præsentation
12.00Indbygget sundhed - i organisation og arkitektur
Mette Blicher Folmer, Phd - arkitekt - sygeplejerske, Folmer Studio
Præsentation
12.20Spørgsmål fra salen
12.30Frokost
Kommunikation og organisation - til løft af hygiejneindsatsen
13.30Forandring med psykologi og indsigt
Helle Petersen, lektor og forskningsgruppeleder, Roskilde Universitet
Præsentation
13.50Samarbejde og overblik

Lisbeth Windeballe Rasmussen, Forebyggende medarbejder, Kerteminde Kommune

Præsentation
14.10Tværsektorielt brobyggeri
Iben Brandenburg, Hygiejnesygeplejerske, MRSA-enheden, Region Midtjylland

Præsentation
14.30Spørgsmål fra salen
Forskning og viden - hygiejnens konsekvens på den længere bane
14.40Infektionssygdomme på arbejdspladsen - mønstre, erkendelser og åbenbaringer
Direktør Stephan Martinussen, MedHelp
Præsentation
15.00Prisoverrækkelse, Årets Hygiejnepris
Generalforsamling i Rådet for Bedre Hygiejne
15.00Alle er velkomne – stemmeret kræver naturligvis medlemskab
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning om Rådets virksomhed i det forløbne år
(inkl. Budget 2017 og Handlingsplan 2017)
3. Valg af nye medlemmer til Rådet
4. Forslag fra Landsforeningen, Rådet eller bestyrelse
5. Evt.
16.00Afslutning
På dagen vil der være mulighed for præsentationsstande - kontakt for mere information.

Hvad skal man vide? Og hvad skal man kunne? To gode spørgsmål, som både børn og voksne stiller sig selv mange gange og steder i livet. Tvivl og nysgerrighed er centralt for at man i morgen bliver bedre og klogere end i går.

Men rammerne skal jo være i orden og både i hverdagslivet, på skolebænken, i offentligheden eller på sit nye arbejde er gode rammer for indføring i viden, vaner og adfærd derfor næste ligeså vigtigt som aktiviteterne indenfor.

Som optakt til Hygiejneugen 2016, hvor temaet er Skole & Skoling byder Rådet for Bedre Hygiejne til konference d. 15. september i Nyborg, hvor adfærd og forståelse blander sig med rammer og strategier.

Sted
Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Centersalen
Storebæltsvej 15
5800 Nyborg

Pris
Deltagergebyr for medlemmer er 1.095,- ekskl. moms pr. person.
Gebyr for ikke-medlemmer er 1.595,- ekskl. moms pr. person.