Støt Rådet

Støtte og støttelogo

Vil I vise engagement?
Rådets arbejde for bedre hygiejne bygger på støtte fra aktive medlemmer fra alle sektorer. Nogle støtter med viden, nogle med netværk, andre med aktiv dialog med borgerne og nogle med økonomi. På generalforsamlingen i 2009 besluttede man et fast regelsæt for brug af Rådets logo blandt medlemmerne, samt for virksomheder o.a. for at vise støtte til Rådet gennem anvendelse af Rådets støttelogo.

RFBH_stoettelogo
Gennem en ansøgningsproces kan man opnå tilladelse til anvendelse af Rådets støttelogo på fysiske produkter, altid ledsaget af teksten “NN støtter Rådet for Bedre Hygiejne”.

Anvendelse af Rådets støttelogo er således ikke et udtryk for en blåstempling, certificering eller godkendelse af specifikke produkter, serviceydelser 
eller virksomheder. Brugen af Rådets støttelogo er derimod et stærkt udtryk for et engagement overfor Rådets arbejde for bedre forhold for hygiejnen i Danmark og iøvrigt en god vej til at synliggøre Rådet bredt.

NB! Ovenstående logo er gældende fra juni 2013 – og afløser det tidligere, der har været brugt fra 2009.

Vil I vide mere?
Fra Rådets side opfordrer vi til, at så mange som muligt støtter Rådets arbejde på alle de nævnte måder. Er man især interesseret i at være aktive med events eller oplysning kan man med fordel kigge mere på www.hygiejneugen.dk.

Vil man vide mere om muligheder, betingelser, begrænsninger og proces mht. brug af Rådets støttelogo eller om medlemsskabet, så kontakt venligst os venligst på raad@bedrehygiejne.dk. Man kan også ringe til Mette Laub Petersen på 29805700.