Aktiviteter

Aktiviteter i Rådets arbejde

Rådet arrangerer konferencer, seminarer, events, kampagner – og arbejder samtidig på en række felter for at fremme projekter, der kan føre til en bedre viden eller adfærd indenfor hygiejne.

Men se også gerne under Mere viden for yderligere henvisninger, tidligere arrangementer, konferencer, seminarer, projekter og meget mere.

Vigtige datoer for 2022

19.-23. september Hygiejneugen 2022 – se www.hygiejneugen.dk
18. november Antibiotic Awareness Day
22. november Konference og Generalforsamling 2022

Generelt i vores arbejde fra år til år
Hygiejneugen
Vi er altid i fuld sving med at arrangere Hygiejneugen – der bl.a. støtter til lokale,  forandringer og strategier – eller rettere på dét at skabe struktureret indsats for færre infektioner, større sikkerhed og mere sundhed gennem hygiejne.

Det gælder naturligvis mange steder i samfundet – fx i daginstitutioner, skoler, hjemmet, på arbejdspladsen, hospitaler – og også ift både hænder, tænder, tøjvask, køkken, rengøring, pleje design og mere., på uddannelsesinstitutionerne, på skolebænken, på efteruddannelserne og i arbejdsmarkedets krav og ønsker – så vi i løbet af året netop får set på disse muligheder og den helt centrale udfordring; Hvordan sikrer vi bedst, at vi bruger den viden vi har?

Læs i løbet af året mere på www.hygiejneugen.dk.

Skoletoiletdagen
Vi sætter fokus på toiletter og hygiejniske forhold på skoler – både af hensyn til trivsel, til læringsmiljøet og til viden- og værdiudviklingen hos den enkelte.

Medlemsspørgsmål og spørgsmål fra borgerne og medier
Løbende besvarelse af henvendelser fra medlemmer og offentligheden, herunder høringssvar og andre kontakter fra danske og udenlandske interessenter.