Aktiviteter

Aktiviteter i Rådets arbejde


Rådet arrangerer konferencer, seminarer, events, kampagner – og arbejder samtidig på en række felter for at fremme projekter, der kan føre til en bedre viden eller adfærd indenfor hygiejne.

Det har tidligere fx været gennem SIB – Sundhed i Børneinstitutioner, der var et flerårigt innovationsprojekt med hygiejne i centrum, og fremadrettet sker dette også i vores arbejde for at fremme en bedre politisk ramme for hygiejne og et stærkere internationalt miljø. Og det sker i 2017-2022 gennem H2020-projektet SafeConsumE, hvor vi arbejder med en række europæiske partnere for at fremme forbrugernes køkkenhygiejne – læs mere her.

Men se også gerne under Mere viden for yderligere henvisninger, tidligere arrangementer, konferencer, seminarer, projekter og meget mere.

Vigtige datoer for 2018

8. marts Konference om uddannelse
4. april Rådsmøde og forårsseminar
3. maj Skoletoiletdagen 2018 – se www.skoletoiletdagen.dk
13. september Konference og Generalforsamling 2017
17.-21. september Hygiejneugen 2017 – se www.hygiejneugen.dk
22. november Strategiseminar

Generelt i vores arbejde fra år til år
Hygiejneugen
Vi er altid i fuld sving med at arrangere Hygiejneugen – der i 2018 vil fokusere på uddannelse. Det gælder ganske bredt – fx i selve pensum, på uddannelsesinstitutionerne, på skolebænken, på efteruddannelserne og i arbejdsmarkedets krav og ønsker – så vi i løbet af året netop får set på disse muligheder og den helt centrale udfordring; Hvordan sikrer vi bedst, at vi bruger den viden vi har?

Læs i løbet af året mere på www.hygiejneugen.dk.

Skoletoiletdagen – maj måned

Vi sætter fokus på toiletter og hygiejniske forhold på skoler – både af hensyn til trivsel, til læringsmiljøet og til viden- og værdiudviklingen hos den enkelte.

Medlemsspørgsmål og spørgsmål fra borgerne og medier
Løbende besvarelse af henvendelser fra medlemmer og offentligheden, herunder høringssvar og andre kontakter fra danske og udenlandske interessenter.