Aktiviteter

Aktiviteter i Rådets arbejde


Rådet arrangerer konferencer, seminarer, events, kampagner – og arbejder samtidig på en række felter for at fremme projekter, der kan føre til en bedre viden eller adfærd indenfor hygiejne.

Det har tidligere fx været gennem SIB – Sundhed i Børneinstitutioner, der var et flerårigt innovationsprojekt med hygiejne i centrum, og fremadrettet sker dette også i vores arbejde for at fremme en bedre politisk ramme for hygiejne og et stærkere internationalt miljø. Men se også gerne under Mere viden for yderligere henvisninger, tidligere arrangementer, konferencer, seminarer, projekter og meget mere.

Vigtige datoer for 2017

15. marts Konference
4. april Rådsmøde og forårsseminar
4. maj Skoletoiletdagen 2017 – se www.skoletoiletdagen.dk
12. september Konference og Generalforsamling 2017
18.-22. september Hygiejneugen 2017 – se www.hygiejneugen.dk
23. november Strategiseminar

Generelt i vores arbejde fra år til år
Hygiejneugen
Vi er altid i fuld sving med at arrangere Hygiejneugen – der i 2017 vil fokusere på arbejdspladser – og både se på indre forhold og ydre rammer – hvordan kan man fremme hygiejne på arbejdspladsen og hvordan kan vi fremme vilkårene for at arbejdspladser får bedre hygiejne – både i de professionelle miljøer som sundhed, omsorg og fødevarer, men også på de almene arbejdspladser, hvor smitsomme sygdomme så sandelig også er en faktor.

Læs i løbet af året mere på www.hygiejneugen.dk.

Skoletoiletdagen – maj måned

Vi sætter fokus på toiletter og hygiejniske forhold på skoler – både af hensyn til trivsel, til læringsmiljøet og til viden- og værdiudviklingen hos den enkelte.

Medlemsspørgsmål og spørgsmål fra borgerne og medier
Løbende besvarelse af henvendelser fra medlemmer og offentligheden, herunder høringssvar og andre kontakter fra danske og udenlandske interessenter.