Hygiejne og sygefravær

Gode råd om hygiejne og sygefravær

Download som pdf: Hygiejne og sygefravær

– råd rettet mod virksomhedsledelsen

Sygefravær er dyrt – i kroner, effektivitet, trivsel og sikkerhed. Og almindelige smitsomme sygdomme udgør ofte halvdelen af virksomhedens korttidssygefravær, hvilket som regel kan reduceres ganske drastisk.

 1. Nyt – gammeldags – værktøj til sundhed og lavere sygefravær
  Sæt hygiejne på listen over løsninger til et lavere sygefravær – især, hvis medarbejderne opleves at have mange sygedage pga. luftvejs- eller maveinfektioner.
 1. Tydelig instruktion
  Gør hygiejnen synlig og en del af hverdagen. De fleste vil gerne være hygiejniske, men mange ved desværre relativt lidt om, hvor lidt eller meget eller hvordan. Et lille kursus med instruktion kan gøres på 2 x ½ time og give betydelig effekt – især hvis man lægger det i starten af en snuesæson. Har man afholdt kurser, kan skilte eller andre små påmindelser være gode til at holde erkendelsen og lysten ved lige.
 1. Rengøring
  Rengøring er ikke bare rengøring. Kvalitet og opmærksomhed på kontaktpunkter spiller en vigtig rolle for, hvor godt rengøringen kan have effekt på smittespredning.Læs evt. mere i BAR Services Branchevejledning ”Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring”.
 1. Faciliteter
  Sørg for, at håndvaskefaciliteterne er gode og imødekommende – et godt, rent miljø fremmer en hygiejnisk adfærd. Sørg for at faciliteterne både er lette at rengøre, og at det sker.Vandhaner bør kunne betjenes håndfrit, fx ved albue- eller knæbetjening, eller uden berøring. Vær her opmærksom på, at visse typer design og materialer er mere velegnede end andre.
 1. Arkitektur og indretning
  De fysiske rammer på arbejdspladsen har en central betydning for mulighederne for smittespredning. Fx adgangen til håndvask (skal man én etage op, mens kantinen er en etage ned, vil mange formentlig glemme håndvask før frokost), niveauforskelle der gør det vanskeligt at få rengøringsudstyr rundt, at ting kan komme på plads og ryddes væk, uheldige valg af materialer til håndtag eller evt. dårlig adgangsforhold, der gør at skriveborde og arbejdsstationer sjældent bliver rengjort.
 1. Kulturen omkring syge medarbejdere
  Smitte kræver kontakt. Man kan derfor med fordel overveje en klar og gennemtænkt politik og virksomhedskultur omkring sygdom – og herunder tydeligt kommunikere, hvornår medarbejdere helst skal/kan komme på arbejde igen, hvis der er risiko for smitte.

 

Udarbejdet af en arbejdsgruppe i Rådet for Bedre Hygiejne     
Senest revideret 20/01/16