Hygiejne i skolen

Gode råd om hygiejnen i skolen

Download som pdf: Hygiejne i skolen – fra toiletter til vaner, fra håndvask til rengøring

– råd rettet mod forældre, skolebestyrelser og skoleledelser

 1. Få emnet på bordet
  Snak om hygiejnen – lav fx en årlig temadag. Overvej at lave en lokal hygiejnepolitik, der bør udarbejdes med inddragelse af eleverne og evt. med skolens sundhedsplejerske som konsulent.
 1. Instruktion – hvordan gør man egentlig?
  Kan I få håndhygiejne på skoleskemaet? Det behøver ikke at være en hel temauge, men fx blot en undervisningstime hvert andet år.
 1. Gode rammer
  Hvordan er toiletforholdene? Hjælper de til en god hygiejne?Få børnene med i arbejdet – også med at lave opslag, forslag og regler.I tidligere anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen peges på, at ét toilet pr. 10 børn i indskolingen og ét for hver 15 børn i mellemskole og udskoling er passende ved nybyggerier. Sagen er jo, at flere brugere naturligvis giver mere pres og belastning af det enkelte toilet.
 1. Inddrag alle – og vid, hvor I vil hen
  Spørg både forældre og børn, hvad deres ønsker og forventninger er – kan det lade sig gøre? Husk at indgå dialog med rengøringspersonalet.
 1. Planlægning
  Planlæg hygiejnen når I bygger om – kig fx på indretning, rengøringsvenlighed, valg af overflader, håndtag og vandhaner.
 1. Oprydning
  Sørg for, at alle parter er bevidste om sammenhængen mellem oprydningen og rengøringen. Er der ryddet kan der rengøres – uden bliver rengøringen hindret.”Husk at stole op” lyder det mange steder rundt omkring. Og ganske rigtigt, det at sætte stole og borde på plads og i det hele taget sørge for, at der er ryddeligt gør det meget lettere for rengøringspersonalet at nå det hele, så du og de andre kan vende tilbage til en ren skole.
 1. Hygiejne er kvalitet
  Man kan med fordel skrive indsatsen for bedre forhold ind i skolens Kvalitetshåndbog – dels som målsætning og dels som synliggørelse af en vigtig indsats på skolen.
 1. Husk læringen
  Hygiejne og håndhygiejne indgår en række steder i Fælles Mål – dermed kan arbejdet for bedre forebyggelse og faglige mål understøtte hinanden.

Læs evt. mere i ”Forebyggende sundhedsydelser for Børn og Unge” eller ”Forebyggelsespakken om hygiejne” fra Sundhedsstyrelsen. Se også www.skoletoiletdagen.dk.

Udarbejdet af en arbejdsgruppe i Rådet for Bedre Hygiejne     
Senest revideret 20/01/16