Konference og GF 2019

Hygiejne – en sund strategi
Med politik, planlægning, struktur og rammer for forebyggelse holder Rådet for Bedre Hygiejne konference og GF 11. september 2019.

8.00-9.00Indskrivning
09.00Dagens program og beretning 2019
Formand Susanne Knøchel
Præsentation
09.20Velkommen - på vej mod en bedre strategi for forebyggelse på tværs
Karin Friis Bach (R), Sundhedsudvalget Region H
09.40En stærkere forebyggelse i Norden
Nina Kristine Sorknes
Seniorrådgiver, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging
Folkehelseinstituttet
Senior adviser, Department of antibiotic resistance and infection prevention
Norwegian Institute of Public Health
Præsentation
10.20Pause
Tema; Rette viden, rette sted
10.40Samarbejde - en nøgle til effekt og indsigt
Specialkonsulent Jette Nygaard Jensen, Forskningsenheden KMA, Herlev-Gentofte Hospital
Præsentation
11.00Raske medarbejdere – en koncentreret indsats
Hanne Lindhard, Konsulent for Hygiejneområdet, Bornholms Regionskommune
Præsentation
11.20Et løft til bedre formidling
Christina Birkemose, konsulent, Helbredsprofilen – Region Sjælland
Præsentation
11.40Rådets handlingsplan 2020Se ovenfor under program
11.50Frokost
Tema; Mundhygiejne – i fornyet fokus
12.30Sukkerdillen – et nyt bud på aktiv, lokal kommunikation
Overtandlæge Katja Tøttrup Thor og Tandplejer Sanne Aalykke Rask, Sorø Kommune
Præsentation
12.50Forebyggelse med bid i
Elisabeth Gregersen, Formand Dansk Tandplejere
Præsentation
13.10Den isolerede mund? Forebyggelse for alles bedste
Palle Holmstrup, Professor, dr. odont., Tandlægeforeningen
13.30Pause
Tema; Forebyggelsesstrategier i Danmark
14.00Afdelingslæge Asja Kunøe, Sundhedsstyrelsen
Direktør Christian Harsløf, KL
Præsentation - SST
15.00Hygiejneprisen 2019
Overrækkelse og præsentation
Præsentation
15.30Tak for i dag

Tid
Konferencen starter 9.00 og slutter 15.30

Sted
Store Mødesal
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1
2730 Herlev

Pris
Deltagergebyr 1.495 kr. ekskl. moms
Medlemmer dog kun 995,- ekskl. moms

Målgruppe
Konferencen henvender sig til beslutningstagere og praktikere på området – og derfor til både folkesundhedsansvarlige, såvel som hygiejne- og rengøringsansvarlige, HR- og efteruddannelsesansvarlige eller andre med et brændende ønske om, at vores fælles erkendelser og erfaringer om forebyggelse af infektioner kan komme bedst i spil til alles gavn.