Konference 2013 – Hygiejne – ren viden?

Uddannelse og hygiejne – konference
Hotel- og Restaurantskolen – 7. februar 2013

hrs

8.30-9.30IndskrivningDeltagerliste
9.30Velkomst og introduktion
Formand Susanne Knøchel, Institut for Fødevarevidenskab
9.40Hygiene in the environment of teaching
Dr. Anne Hyvärinen (FI)

National Institute for Health and Welfare
Præsentation
10.30Hygiejne - et historisk værktøj
Professor Anne Løkke, Saxo-Instituttet, KU
11.00Pause
11.30Temagrupper om formidling, undervisning og forskning
Gruppe 1 - Ny offentlig indsats - nationalt og lokalt
Hygiejne som fælles mål
 Ass. læge Asja Kunøe, Sundhedsstyrelsen

Hygiejne som strategisk indsats
 Ledende sundhedsplejerske Nina Rasch, Egedal Kommune
Præsentation
Gruppe 2 - Ny veje i skole, skoling og uddannelse
Innovation i faggrænser - case fra frikommune
 Skolechef Steen Søborg, Chefkonsulent Jesper Alstrøm, Konsulent Thomas Nielsen, Fredensborg Kommune
Udvikling af uddannelse
 Faglærer Tina Nancy Manning, TEC
Gruppe 3 - Nye metoder og værktøjer
Hvad kan 40 grader gøre?
 Konsulent Lotte Bjerrum Friis-Holm, Teknologisk Institut
Damp i hygiejnens tjeneste - kendte værktøjer i nye sektorer
 Dairy Engineer Annette Baltzer-Larsen, FORCE Technology
12.30Frokost
13.30Formiddagens temaer gentaget
Temagrupper - formidling, undervisning, forskning
14.30Pause
15.00Udvikling af pædagogiske indsatser – en læreproces med indsatsteori
 Konsulent Andreas Hougaard, Danmarks EvalueringsinstitutPræsentation
15.20Varmeresistente bakterier i sygehusmiljøet
Professor Karen A Krogfelt, SSI , 
Afd for mikrobiologi og infektionskontrol
Præsentation
15.40Human Hygiejne - hygiejnehypotesen
Lektor Dennis Sandris Nielsen, Institut for Fødevarevidenskab KU
Præsentation
16.00Afslutning
På dagen var der stande fra Opitek, Viima og SSI Diagnostica