Konference og GF 2012

Hygiejne i europæisk forebyggelse
Odense Rådhus, Festsalen – 20. september 2012

shapeimage_1

8.30-9.30IndskrivningDeltagerliste
9.30Velkomst og introduktion
Formand Susanne Knøchel, Institut for Fødevarevidenskab
9.35Sundhedspolitik - med større fokus på forebyggelse
Jane Heitmann, forebyggelsesordfører (V)
Hovedtaler
9.45Societal trends and individual behaviours contributing to the spread of antibiotic resistance
Prof. MSO, Luca Guardabassi, KU SUND
Præsentation
10.30Pause
Udfordringer og økonomi
10.55Et kig i krystalkuglen 
 - fremtidens udfordringer i infektionsepidemiologien
Overlæge Kåre Mølbak, Statens Serum Institut
11.25Økonomi og hygiejne - fra udgift til investering og udbytte
Professor Kjeld Møller-Pedersen, Syddansk Universitet
11.50Prisoverrækkelse - Hygiejneøkonomisk Prisopgave 2012
12.00Frokost
Forskning og intervention
13.00Mathygiene hos forbrukerne - et norsk forskningsprojekt
Ph.d. Elin Røssvoll, Nofima Mat
13.40Hygiejne på arbejde i børnehaven - resultater fra SIB-projektet
Eva Høy Engelund, DHI Group
14.20Prisoverrækkelse - Årets Hygiejnepris
14.30Pause med kage og frugt
Generalforsamling i Rådet for Bedre Hygiejne
15.001. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning om Rådets virksomhed i det forløbne år
(inkl. Budget 2013 og Handlingsplan 2013)
Valg af nye medlemmer til Rådet
 Bestyrelsen indstiller til nyvalg:
 Hanne Selsholt Britz, De Forenede Dampvaskerier.
4. Forslag fra Landsforeningen, Rådet eller bestyrelse
5. Evt.
16.00Afslutning