Konference og GF 2015

Konference i Fællessalen på Christiansborg 10. september 2015

Er hygiejnen hjemme?
Med god hygiejne bygger viden og adfærd bro og med holdning og omtanke sikrer de sammen en effektiv forebyggelse af smitte og sikkerhed for sundhed. I praksis er det dog desværre ikke altid, at adfærd følger holdning eller at viden sikrer omtanke.

Dét kan være en udfordring i den professionelle sfære, men også i mere hjemlige rammer bør en god hygiejne jo være en del af livet. Men det kræver en indsats, en opmærksomhed og en vedholdenhed.

Af samme grund sætter Rådets derfor d. 10. september ekstra fokus på, hvordan man også fra professionel side kan være opmærksom på at fremme og sikre hygiejnen i hjemlige rammer eller i grænsefladen mellem professionel og privat.

8.00-9.00IndskrivningProgram og deltagerliste
9.00Velkomst og introduktion
Formand Susanne Knøchel, Institut for Fødevarevidenskab
9.05En stærk sundhed i borgernes hverdag
MF Annette Lind, Børne- og Undervisningsordfører (S)
Hovedtaler
9.15Hygiene – challenges in the domestic environment
Dr. Patricia Borrusso, ORISE Fellow at the FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition
Præsentation
10.00Spørgerunde
10.10Pause
Tema – Hygiejne i læringsmiljøet
10.30Nye kompetencer I interaktion mellem hjem og skole
Lektor Helle Brønnum Carlsen, Zahles Seminarium
Præsentation
11.00Vi må vælge kvalitet – også i trivsel
Heidi Schiøtz, Forældregruppen for bedre toiletter i Furesø Kommune
11.30Håndhygiejne til børn - fra Magnus og Myggen til Anders And
Hygiejnesygeplejerske Dorthe Mogensen, Herlev Hospital
Anders And - særnummer om hygiejne
12.00Frokost
Tema – Hygiejne set fra borgerens perspektiv
13.00Sundhedsfremme i hjemmets rammer
Formand Susanne Hede, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker - tbc
Præsentation
13.30Oplysning og fremtidens pleje – medinddragelse af borgeren

Sundhedsfaglig projektleder Marianne Madsen Lungeforeningen
Præsentation
14.00Forebyggelse og sundhed – en del af et større hjul

Sundheds- og Forebyggelseschef i Vejle Kommune Marit Nielsen-Man, Dansk Selskab for Folkesundhed
Præsentation
14.40Pause med kage og frugt
14.40Prisoverrækkelse, Årets Hygiejnepris
Indlæg fra prisvinderen - Kolding Kommune
TV2 Syd fra prisoverrækkelsen

Film om Dullerfiks
Generalforsamling i Rådet for Bedre Hygiejne
15.00Alle er velkomne – stemmeret kræver naturligvis medlemskab
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning om Rådets virksomhed i det forløbne år
(inkl. Budget 2016 og Handlingsplan 2016)
3. Valg af nye medlemmer til Rådet
4. Forslag fra Landsforeningen, Rådet eller bestyrelse
5. Evt.
16.00Spørgsmål, debat og opsummering
Susanne Knøchel
På dagen vil der være mulighed for præsentationsstande - kontakt for mere information.

Sted: Fællessalen, Christiansborg

Conference at Christiansborg as part of The Hygiene Week in Denmark and Sweden. Focusing on Home Hygiene, Integration of Professional and Private Prevention Efforts, and Promotion of Good Hygiene Measures.