Konference 2018 – Uddannelse & Hygiejne

Konference med fokus på hygiejne i uddannelsessektoren i Danmark og uddannelsernes betydning for en bedre anvendelse af hygiejne til forebyggelse og sikkerhed – arrangeret af Rådet for Bedre Hygiejne 8. marts 2018.

8.30-9.30Registrering
9.30 Velkomst
Formand Susanne Knøchel
Præsentation - Susanne Knøchel
En bæredygtig viden om forebyggelse
Astrid Krag, Ældreordfører MF (S)
Er KRAM en skam? Hvor har vi fokus i forebyggelsesarbejdet?
Signild Vallgårda, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Præsentation - Signild Vallgårda
10.45Pause
Tema 1 – Pensum og skoler
11.00Akademiuddannelsen i hygiejne – første erfaringer og visioner
Birgitte Sterup Hansen, Lektor EASJ
Hvem ved hvad?
Maria Veha, TEC Gladsaxe
Hygiejne på tværs af faggrænser – fra behov til virkelighed
Marianne Bengtsson, hygiejnesygeplejerske, HYFS VG Region
Præsentation- Birgitte Sterup Hansen
Præsentation- Maria Veha
Præsentation - Marianne Bengtsson
12.15Frokost
Tema 2 – Arbejdsmarkedets hverdag
13.00Serviceassistent-projektet – hvordan uddannelsesprojekt bliver drift
Morten Johansson, Udviklingschef, Region Sjælland
Hygiejne i Sikre Hænder – Fra leder til medarbejders praksis
Simon Peitersen, Chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Den afgørende opdatering af faglig viden
Lone Mimi Carlsson, Hygiejnesygeplejerske, Sundhed & Omsorg, Københavns Kommune
Præsentation- Morten Jensen

Præsentation - Lone Mimi Carlsson
14.15Pause
14.45Tema 3 – Tab eller fastholdelse af viden?
Fremtidens nye nordiske diplomuddannelse – sikring, fastholdelse og udvidelse
Elsebeth Tvenstrup Jensen, Overlæge, CEI, Statens Serum Institut
Mere hygiejne i lægeuddannelsen - hvordan kommer vi videre?
Hans Jørn Kolmos, professor og overlæge, OUH
Hvad enhver borger bør vide…
Kristine Sørensen, Global Health Literacy Alliance
Præsentation- Elsebeth Tvenstrup Jensen
Præsentation- Hans Jørn Kolmos
Præsentation - Kristine Sørensen
16.00Tak for i dag

 

Sted
HB-sal, 3F
Kampmannsgade 4
1604 København V

Målgruppe
Konferencen henvender sig bredt til beslutningstagere og praktikere på området – og derfor til både hygiejne- og rengøringsansvarlige, HR- og efteruddannelsesansvarlige eller andre med et brændende ønske om, at vores fælles erkendelser og erfaringer om forebyggelse af infektioner kan komme bedst i spil til alles gavn.

Deltagergebyr
For medlemmer; 995,- ekskl. moms
Gebyr for ikke-medlemmer; 1.495,- ekskl. moms.