Konference og GF 2013

Rådets ordinære generalforsamling 2013 og årlige konference blev afholdt på Christiansborg i Fællessalen.

chrb

 
8.30-9.30Indskrivning
9.30Velkomst og introduktion
Formand Susanne Knøchel, Institut for Fødevarevidenskab
Hovedtaler; Hygiejne - personlig forebyggelse, rengøring og indsigt
9.40Hygiene in the 21st Century
- a challenge for citizens and nations alike

Professor Dr. Charles Gerba, University of Arizona
Præsentation
10.50Pause
Styrket viden og indsats - bedre indsats for hygiejne og rengøring
11.10Viden indbygget i hverdagen
- arbejdet med standarder og kvalitet

Anne Mette Villadsen, Afdelingsleder, IKAS
Præsentation
11.30Målrettet rengøring
- mindre smittespredning på arbejdspladserne

Kåre Sørensen, Konsulent (DI), BAR Service
Præsentation
11.30Vedligeholdelse og højnelse af viden om hygiejne i fødevarevirksomheder
Zanne Dittlau, Konsulent og dyrlæge, Fødevarestyrelsen
Præsentation
12.10Bedre patientsikkerhed - bedre kvalitet
Jens Otto Jarløv, Overlæge, Herlev Hospital
Vinder af Region Hovedstaden Kvalitetspris 2013
Præsentation
12.30Frokost
Forskning og viden - hygiejne som brik i en kronisk sygdom
13.30Hygiejne - den første medicin mod astma
Hans Bisgaard, Professor, Overlæge, Dansk Børneastmacenter
Forebyggelse i 2013 - og mod 2020
13.50Politisk debat om forebyggelse og sundhedstiltag
- kommunalt, regionalt og nationalt
Jane Heitmann (V)
Sophie Hæstorp Andersen (A)
Özlem Sara Cekic (SF)
Ordstyrer; Claus Malta Nielsen
14.45Prisoverrækkelse - Årets Hygiejnepris
15.00Pause med kage og frugt
Generalforsamling i Rådet for Bedre Hygiejne
15.20Alle er velkomne – stemmeret kræver naturligvis medlemskab
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning om Rådets virksomhed i det forløbne år inkl. - Budget 2014 og Handlingsplan 2014
3. Valg af nye medlemmer til Rådet
Bestyrelsen indstiller Chresten Heide-Anderson, RSBA til nyvalg.
4. Evt. Forslag fra Landsforeningen, Rådet eller bestyrelse
5. Evt.
16.00Afslutning