National samling om resistens & hygiejne – 2016

Resistens – samlet strategi for antibiotika og forebyggelse
Udfordringen med resistens er reel og markant. Globalt har FN besluttet en fornyet og mere ambitiøs indsats – men hvad gør vi lokalt og hænger det sammen? Ser vi kun på antibiotika-området er diskussionen intens på et højt niveau, men ikke så bredt kendt. Og ser vi kun på hygiejneområdet er diskussionen bredt kendt, men ikke altid på et særligt højt niveau. Hvordan kan dette gøres bedre?

Dagen er arrangeret af Lægeforeningen, Den Danske Dyrlægeforening og Rådet for Bedre Hygiejne. På programmet vil man bl.a. kunne se, høre og debattere med:

12.30Velkomst v. Jane Heitmann, Sundhedsordfører (V)
Tovholder: Anders Permin, formand for faggruppen for Biomedicin, DDD
Tema 1 – Resistens og brug af antibiotika
12.45Visioner for fremtiden
Kåre Mølbak, Overlæge, dr. med, SSI
Præsentation
13.15En beretning fra almen praksis
Michael Dupont, Næstformand, Lægeforeningen
Præsentation
13.15En beretning fra praksis i landbruget
Kristian Viekilde, Formand for Svinesektionen, Den Danske Dyrlægeforening
Præsentation
13.30Vi skal gøre det lidt bedre, for hvor ville vi være uden antibiotika?
Jenny Dahl Knudsen, Overlæge, dr. med., Rigshospitalet
Præsentation
13.45Hvordan kan man optimere forbruget i fødevaresektoren – og i samfundet?
Anders Miki Bojesen, Professor, KU SUND Veterinær Klinisk Mikrobiologi
Præsentation
14.00Debatrunde
Hvordan skal vi bruge antibiotika bedre i de kommende år?
Panel ved indlægsholderne
Præsentation af vinder fra WHO Europe, EIT Health Innovation, KU SUND
14.30Pause
Tema 2 – Resistens og forebyggelse af infektioner
15.00Fakta og myter om hygiejne
Hanne Ingmer, Professor, KU SUND
Præsentation
15.15Bekæmpelse af resistente bakterier – mere infektionsforebyggelse?
Jens Kjølseth Møller, Ledende overlæge, professor dr.med., Sygehus Lillebælt
Præsentation
15.30Sygdomme fra husdyr og kæledyr - en naturlig del af hverdagen?
Maria Vang Johansen, Dyrlæge og professor, KU SUND
Præsentation
15.45Lokale strategier i kommuner for borgere, ansatte og beslutningstagere
Nina Rasch, sundhedschef Egedal Kommune
Præsentation
16.00Behov for en national strategi for hygiejne?
Susanne Knøchel, Professor, Formand for Rådet for Bedre Hygiejne
Præsentation
16.15Debatrunde
Hvordan skal vi bruge hygiejne bedre i de kommende år?
Panel ved indlægsholderne
16.45Afrunding

Sted
Landstingssalen, Christiansborg

Tid
23. november – NB – ændret starttidspunkt – nu kl. 12.30

Deltagere
Arrangementet er åbent for alle – og er gratis for medlemmer af Lægeforeningen, Den Danske Dyrlægeforening eller Rådet for Bedre Hygiejne.

Læs mere om medlemskab og indmeldelse i Rådet for Bedre Hygiejne her.

Deltagergebyr for ikke-medlemmer er 500 kr. ekskl. moms.

Download program som pdf her.

ddd_m_2f_pan5415                 RFBH_logoWPlille                          laeger