Gode Råd…

Praktiske råd
– ren fornuft i hverdagen for børn, borgere, medarbejdere, forbrugere etc.

Håndhygiejne – håndvask og hånddesinfektion
Tøjvask – gode råd om dit vasketøj og vasketemperatur
Hygiejne på kontoret
Hygiejne og det offentlige rum
Mundhygiejne/Tandhygiejne
Rengøring i hjemmet
Hygiejne i dit køkken/Køkkenhygiejne
Hygiejne når du rejser
Hygiejne når du får børn
Hygiejne og sport
Tastaturer og tablets

Generelle råd
– byg den rene fornuft ind i hverdagen – for borgere, medarbejdere, forbrugere, arbejdspladser og institutioner etc.

Hvor kan man læse mere? Hvordan kan man organisere sig, så hygiejnen varetages bedst? m.m.

Hygiejne i daginstitutionen
Opstilling af krav til kvalitet og hygiejne i rengøring
Hygiejne i skolen – fra toiletter til vaner, fra håndvask til rengøring
Hygiejne og sygefravær
Hygiejne og kommunal forebyggelse

Om de Gode Råd
Inden for en række områder er disse Gode Råd tænkt som en sammenhængende serie af informations- og oplysningssider. Hver for sig og sammen kan serien hjælpe den, der ønsker at arbejde for en bedre hygiejne i sin hverdag – derhjemme, i fritiden eller på sin arbejdsplads.

Rådene gives både med henblik på den enkelte person – sådan beskytter du dig selv – og med henblik på den enkelte persons omverden – sådan beskytter du andre. Grundtanken i dette er, at god hygiejne ikke kun er til for dig selv, men også gavner din familie, venner, kolleger, omgangskreds – i det hele taget andre mennesker.

Dermed handler hygiejne ikke kun om adfærd hos den enkelte, men om at tage ansvar for sin rolle som medspiller i en hygiejnisk proces, som kan dreje sig om håndhygiejne, oprydning, rengøring, udluftning eller meget andet.

Samtidig er rådene også til for at sætte god hygiejne i fornuftig relation til den enkelte borgers hverdag – god hygiejne bør aldrig føre til rengøringsvanvid eller ønske om ”kliniske” tilstande overalt, men bør være en enkel og ligetil refleksagtig proces for forebyggelsens skyld.

Rådet for Bedre Hygiejne tilstræber at disse gode råd blive opdateret årligt, hvis det er nødvendigt af faglige eller andre årsager. Tilsvarende arbejder vi også nu og i fremtiden på at udvide listen af Gode Råd, så også andre og helt nye emner kommer med i samlingen.

Hvert af de enkelte Gode Råd bliver som udgangspunkt udgivet som pdf via www.bedrehygiejne.dk og www.hygiejneugen.dk.

Ansvarlig for den nuværende udformning af Gode Råd er en arbejdsgruppe bestående af afdelingslæge i Statens Serum Institut, Elsebeth Tvenstrup Jensen, konsulent i 3F, Susanne Wind, konsulent i Brancheforeningen SPT, Jakob Clemen, samt sekretariatschef i Rådet for Bedre Hygiejne, Lars Münter.

Resten af Rådet for Bedre Hygiejne har løbende i processen budt ind med forskellige kommentarer til form og indhold af de Gode Råd.