Konference / GF 2018

En lærerig fødselsdag – om læring for livet
Rådet for Bedre Hygiejne fylder 10 år – begivenheden fejres som del af Rådets årlige konference og generalforsamling d. 27. september 2018.

Tilmelding her.

På dagen kommer stærke talere og skarp debat fra bl.a.

  • WHOs mangeårige bannerfører for håndhygiejne, professor Didier Pittet
  • Professor emeritus og forfatter Lars Iversen
  • Sociolog og analytiker Peter Plougmann
  • Professor Sally Bloomfield, International Scientific Forum on Home Hygiene
  • Professor og medlem af Det Nationale Antibiotikaråd Anders Miki Bojesen,
  • Professor og formand for Rådet for Bedre Hygiejne Susanne Knøchel
  • Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt
  • Formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt

– og dertil kommer kåring af vinderen af Årets hygiejnepris. Programmet er fortsat under udvikling, præcist forløb offentliggøres snarest.

Tid
Konferencen starter 9.00 og slutter 15.30, hvor der afsluttes med 10-års reception for Rådets medlemmer, samarbejdspartnere og netværk.

Sted
Foredragssalen, Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Pris
Deltagergebyr 1.495 kr. ekskl. moms
Medlemmer dog kun 995,- ekskl. moms

Målgruppe
Konferencen henvender sig bredt til beslutningstagere og praktikere på området – og derfor til både hygiejne- og rengøringsansvarlige, HR- og efteruddannelsesansvarlige eller andre med et brændende ønske om, at vores fælles erkendelser og erfaringer om forebyggelse af infektioner kan komme bedst i spil til alles gavn.

Tilmelding her.