Konference og GF 2014

Uddannelsescenter Phønix, Odense – 11. september 2014

Vinder af Hygiejneprisen 2014 - Sønderborg Kommune
Vinder af Hygiejneprisen 2014 – Sønderborg Kommune

Deltagerliste og program som pdf.

8.00-9.00Indskrivning
9.00Velkomst og introduktion
Formand Susanne Knøchel, Institut for Fødevarevidenskab
Hovedtaler
9.15Hygiene – challenges in the domestic environment
Prof. Dr. Dirk Bockmühl,
Rhine-Waal University of Applied Sciences
Præsentation
10.00Spørgerunde
10.10Pause
Tema - implementering, måling og innovation
10.30Mål med mening - Principper for overvågning af 
hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden
Jacob Anhøj, Overlæge
Diagnostisk Center, Rigshospitalet
Præsentation
11.00Tværfaglighed – en ny måde at skabe innovative hygiejneresultater på
Dorthe Christiane Zinck Iversen, Innovationskonsulent,

University College Syddanmark
Præsentation
11.30Implementering af en hygiejnepolitik i Psykiatrien
 i Region Syddanmark
Heidi Hougaard, Hygiejnekoordinator, Region Syddanmark
Præsentation
12.00Frokost
Tema - antibiotikaresistens
13.00Projekt ”Udfasning af antibiotika”
Mejerichef Poul Pedersen, Thise Mejeri
13.30Spredning af resistente bakterier hos samfundets mindste medlemmer
Prof. Åsa Melhus, Uppsala Universitet
14.00Paneldebat; Antibiotikaresistens i nordisk perspektiv – værktøjer, muligheder, udfordringer
Hans Jørn Kolmos, OUH,
Åsa Melhus, Uppsala Universitet,
Elsebeth Tvenstrup Jensen, SSI
Jan Dahl, Landbrug & Fødevarer
Ordstyrer; Susanne Knøchel, KU
15.00Prisoverrækkelse, Årets Hygiejnepris
15.10Pause med kage og frugt
Generalforsamling i Rådet for Bedre Hygiejne
15.30 Alle er velkomne – stemmeret kræver naturligvis medlemskab
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning om Rådets virksomhed i det forløbne år
(inkl. Budget 2015 og Handlingsplan 2015)
3. Valg af nye medlemmer til Rådet
4. Forslag fra Landsforeningen, Rådet eller bestyrelse
5. Evt.
16.30Afslutning

Konferencen var arrangeret i samarbejde med:

odense