Konference 2016 – Skole & Skoling

UC Syd,  Dyrehavevej 116, 6000 Kolding.

Skoling i hygiejne – hygiejne i skolen?
Hygiejne drejer sig om handling – handlinger, der ændrer mikrobiologien omkring os, så risikoen for infektioner bliver mindre. Men handlinger kræver viden og læring – om hvornår, hvordan og ikke mindst hvorfor vi handler.

Dét er en kerne i skolelivet som barn, ung og voksen, hvor kontinuert læring giver os byggesten vi anvender hele livet.

Med fire markante temaer om gode læringsmiljøer og partnerskaber, trivsel og udvikling, samt forskning og visioner kommer emnet hygiejne under lup udfra mulighederne for, at vi alle gennem livet kan blive klogere og sundere gennem gode skoler og skoling.

Program

8.30-9.30IndskrivningDeltagerliste
9.30Velkomst og introduktion
Kasserer for Rådet for Bedre Hygiejne, Overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen, SSI
Præsentation

Tema - Innovation til læring og adfærd
9.40“En skole er ikke bare en skole...” - tværfaglige partnerskaber
Rektor Birthe Friis Mortensen, UC Syddanmark

9.55Changing health behaviours by innovative design
Peter William Barker, fagleder Designskolen Kolding

10.10
Sundhed og sundhedsundervisning i skolen

Barbro Lundblad
 dr.phil, Göteborgs Universitet
Præsentation
10.50Spørgerunde
11.00Pause

Tema - Trivsel og udvikling
11.30Arbejdsmiljø, trivsel og forebyggelse set fra skolebænken

Silke Fogelberg, formand Danske Skoleelever
Præsentation
11.50 En kompleks udfordring - en kompleks løsning

Lars Münter, sekretariatschef, Rådet for Bedre Hygiejne
Præsentation
12.20Spørgerunde
12.30 Frokost
13.30Sideløbende sessioner

1. Innovation i løsninger og struktur

Stig Hartmann Brask, adfærdsdesigner, Brave
Dorthe Zinck Iversen, innovationskonsulent, UC Syd
2. Miljø, ledelse og rammer

Fiona Rubens, seniorkonsulent DCU
M
Torben Mørup, hovedbestyrelsesmedlem, Skolelederforeningen

Præsentation
14.30
Pause
Tema - Analyse og forskning, innovation og visioner
14.50Skolefravær
 - årsager og indsatser
Johanne Lomholt, Postdoc, Phd, 
 Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet
Præsentation
15.10Hygiejnearbejde på nye måder

Nicolaj Harbo Christiansen, kommunikationsrådgiver,Dialogkonferencen
På dagen er der mulighed for standpladser

 

Konferencen er arrangeret i samarbejde med

ucsydlogo